PE/002/1198-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.01.02.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2018.09.18.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/1198-2/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

A megállapított jogsértésre tekintettel az elsőfokú hatóság kötelezte a Vállalkozót, hogy a taxi-szolgáltatás viteldíját a vonatkozó jogszabály alapján határozza meg, és tartozódjon a megtévesztő kereskedelmi gyakorlattól, továbbá a jövőben csak a jogszabályi előírásoknak megfelelő engedélyekkel rendelkező gépjárművel végezze a személytaxi-szolgáltatást.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Hamar Attila egyéni vállalkozó (1185 Budapest, Hubay Jenő u. 39.)

 

7. A megállapított tényállás:

Azzal, hogy a Vállalkozó megtévesztő „termékmegnevezéssel” hirdette szolgáltatását, melynek következtében a fogyasztókat a díj megállapításának módjában is megtéveszti, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg, mely magatartásával az Fttv. 6. § (1) a) és c) pontjára tekintettel megsértette az Fttv. 3. § - át.

Figyelembe véve a leírtakat, a másodfokú hatóság az elsőfokú határozat megváltoztatását tartotta indokoltnak, az elsőfokú határozatban kiszabott kötelezések törlése mellett, a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Vállalkozó megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 3. § (1)-(3), a 6. § (1) bekezdés c) pontját, a 31/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendelet 15. (1)-(4) bekezdéseiben foglaltakat és a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII.7.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

Hamar Attila egyéni vállalkozó (1185 Budapest, Hubay Jenő u. 39. adószám: 40684026-1-43; a továbbiakban: Vállalkozó) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Osztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/FOGY/00613-3/2018. számú határozatát megváltoztatja,

 

törli az alábbi kötelezéseket:

  • „a taxi-szolgáltatás viteldíját a vonatkozó jogszabály alapján határozza meg, és tartózkodjon a megtévesztő kereskedelmi gyakorlattól, továbbá
  • a jövőben csak a jogszabályi előírásoknak megfelelő engedélyekkel rendelkező gépjárművel végezze a személytaxi-szolgáltatást,”

 

és helyükbe az alábbi kötelezéseket írja elő:

 

  • Kötelezem a Vállalkozót, hogy nevében és az elhelyezett hirdetéseiben szolgáltatását a jogszabályban előírt néven és formában tüntesse fel, továbbá
  • Tartózkodjon a megtévesztő kereskedelmi gyakorlat folytatásától.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy jelen határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

 

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 09. 18.
Kiadvány címe: 
PE/002/1198-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1198-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Hamar Attila egyéni vállalkozó (1185 Budapest, Hubay Jenő u. 39.)