PE/002/1241-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.01.02.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2018.09.12.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/1241-2/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a jegyzőkönyv alapján megállapította, hogy a FreeOn márkanevű etetőszék nem felelt meg a vonatkozó előírásoknak, mivel a terméken nem került magyar nyelven feltüntetésre a következő információ: „FIGYELMEZTETÉS – NE HAGYJA A GYERMEKET ŐRIZETLENÜL!”.

 

A megállapított jogsértésre tekintettel az elsőfokú hatóság 60.000. Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Vállalkozás terhére, továbbá a termék további forgalmazását a „FIGYELMEZTETÉS – NE HAGYJA A GYERMEKET ŐRIZETLENÜL!” figyelmeztető feliratnak a terméken történő magyar nyelvű feltüntetéséhez kötötte.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Andrea Kft. (1201 Budapest, Vágóhíd u. 18-26.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapítja, hogy az elsőfokú határozatban megfelelően kerültek mérlegelésre a jogsértés körülményei, ugyanakkor a megállapított ismételtségre tekintettel indokolt volt a kiszabott bírság összegének megváltoztatása.  A másodfokú hatóság megjegyzi, hogy a hatóságnak a Kkvtv. 12/A. § (2) bekezdése értelmében kötelező volt bírságot kiszabnia, ugyanakkor a megállapított bírságösszeg a Pftv. 16.§ (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a törvényi minimumhoz közelít, így méltányosnak és arányosnak tekinthető.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Vállalkozás megsértette a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (Pftv.) 3. § (1) és (3), 4. § (1) és (5), illetve a 13. § (1) bekezdéseiben, és az etetőszékekre vonatkozó MSZ EN 14988:2006+A1:2013 számú szabvány 8. fejezetében foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

Az Andrea Kft. (1201 Budapest, Vágóhíd u. 18-26.; adószám: 10279423-2-43; a továbbiakban: Vállalkozás) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Osztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/FOGY/01609-2/2018. számú határozatát megváltoztatja, a kiszabott bírság összegét 100.000. Ft-ra, azaz százezer forintra emeli.

                 

A másodfokú hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy a BP-05/FOGY/01609-2/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

 

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 09. 12.
Kiadvány címe: 
PE/002/1241-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1241-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Andrea Kft. (1201 Budapest, Vágóhíd u. 18-26.)