PE/002/1699-3/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.12.18.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2018.12.14.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/1699-3/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 200.000 Ft fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezte a Társaságot, továbbá kötelezte, hogy a jogszabályban előírt, fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatására vonatkozó kötelezettségének Heves megyében tegyen eleget.

 

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Vöröskő Kft. (8200, Veszprém, Pápai u. 36.)

 

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság határozatában számot adott azon körülményekről, amelyek alapján indokoltnak tartotta a fogyasztóvédelmi bírság és kötelezés kiszabását, annak okszerűsége a határozatból kitűnik, az elsőfokú határozat tehát jogszerű, a másodfokú hatóság annak megsemmisítésére okot adó körülményt az eljárása során nem tárt fel.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság megsértette a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/D. § (1) bekezdésében foglaltakat.

 

 

9. A határozat rendelkező része:

 A Vöröskő Kft. (8200, Veszprém, Pápai u. 36., adószám: 10233342-2-19, képviseli: Fazekas Zsolt ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala HE-02/FOGY/323-9/2018. számú és HE-02/FOGY/323-10/2018. számú döntéssel kiegészített határozatát megváltoztatja akként, hogy a fogyasztóvédelmi bírság összegét 100.000 Ft-ra, azaz százezer forintra csökkenti.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 12. 14.
Kiadvány címe: 
PE/002/1699-3/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1699-3/2018.
Ügyfél adatok: 
Vöröskő Kft. (8200, Veszprém, Pápai u. 36.)