PE/002/1708-4/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.08.18.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2018.12.05.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/1708-4/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

Az első fokú hatóság döntésében az alábbi kötelezéseket alkalmazta:

 

A Társaság a katalógusában tájékoztassa írásban a fogyasztókat az utazások áráról, valamint a megtévesztő tájékoztatást az Utazási Szerződésében szüntesse meg.

 

Kötelezte továbbá a Társaságot arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül értesítse az elsőfokú hatóságot.

 

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Taurus Reisen Kft. (székhelye: 1067 Budapest Teréz krt. 33.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint az elsőfokú hatóság minden körülményt értékelt, melyek az elsőfokú határozatban rögzítésre is kerültek. Minderre tekintettel a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat vonatkozásában alkalmazott kötelező rendelkezés, miszerint az Utazási Szerződésében alkalmazott megtévesztő tájékoztatást szüntesse meg, indokolt a törvény által megfogalmazott cél, vagyis a fogyasztók jogérvényesítési érdekeinek védelme érdekében.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a BP-05/FOGY/3434/2/2018. számú, 2018. szeptember 21. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság megsértette

 

  • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. § (1) bekezdését, 6. § (1) bekezdés i) pontját,

 

  • az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: új Korm. rendelet) 10. § (6) bekezdése,

 

  • valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 14. § (1).

 

 

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Taurus Reisen Kft. (székhelye: 1067 Budapest Teréz krt. 33., adószám: 12610324-2-42, a továbbiakban: Társaság/Vállalkozás) képviseletében eljáró dr. Szabó T. Attila ügyvéd (1113 Budapest, Bartók Béla utca 60. IV. emelet 4.) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/FOGY/3434/2/2018. számú határozatát az alábbiak szerint megváltoztatja.

 

A másodfokú hatóság a 2018. nyári katalógus árfeltüntetésére vonatkozó kötelező rendelkezést mellőzi.

 

A határozat változtatással nem érintett részét a másodfokú hatóság hatályában továbbra is fenntartja.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a fent említett határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 12. 05.
Kiadvány címe: 
PE/002/1708-4/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1708-4/2018.
Ügyfél adatok: 
Taurus Reisen Kft. (székhelye: 1067 Budapest Teréz krt. 33.)