PE/002/1325-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.12.18.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2018.09.25.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/1325-2/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

A megállapított jogsértésre tekintettel az elsőfokú hatóság kötelezte a Vállalkozást, hogy mellékeljen a fogyasztók számára magyar nyelvű használati utasítást vagy annak elérhetőségéről szóló tájékoztatást az értékesítésre kínált Philips 43PFS4132/12 televíziókészülékekhez.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Vöröskő Kft. (8200 Veszprém, Pápai út 36.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapította, hogy a feltárt hiányosság olyan jogsértést valósított meg, amely indokolttá tette az elsőfokú hatóság által alkalmazott kötelezést, így annak kiszabása jogszerű és indokolt volt annak megvalósulása érdekében is, hogy a Vállalkozás a jövőben a jogszabályi előírások betartására fokozott figyelmet fordítson.

 

Figyelembe véve a leírtakat, a másodfokú hatóság az elsőfokú határozat helybenhagyását tartotta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Vállalkozás megsértette a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (Pftv.) 13. § (3) bekezdésében foglaltakat, amely egyértelműen előírja, hogy amennyiben a gyártó vagy az importőr nem tesz eleget a magyar nyelvű használati útmutató mellékelésére vonatkozó előírásnak, úgy a forgalmazónak kötelessége pótolnia azt.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Vöröskő Kft. (8200 Veszprém, Pápai út 36.; a továbbiakban: Vállalkozás) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala Fogyasztóvédelmi Osztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BA-04/001/332-7/2018. számú határozatát helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy a BA-04/001/332-7/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 09. 25.
Kiadvány címe: 
PE/002/1325-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1325-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Vöröskő Kft. (8200 Veszprém, Pápai út 36.)