PE/002/1369-12/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.12.17

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2018.10.18.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/1369-12/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

A megállapított jogsértésre tekintettel az elsőfokú hatóság 250.000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Vállalkozás terhére, továbbá a jelölés nélküli, 696542616252 vonalkódú, sípoló játéklabda további forgalmazását megtiltotta és elrendelte annak forgalomból való kivonását, illetve visszahívását.

 

6. A gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Hung Viet Asian Kft. (1163 Budapest, Kőszirt u. 22.)

 

7. A megállapított tényállás:

A feltárt tényállásra tekintettel a másodfokú hatóság megállapította, hogy a Vállalkozás terhére nem állapítható meg jogsértés, mivel nem nyert igazolást, hogy a kifogásolt terméket valóban forgalmazta volna, erre tekintettel nem vonható felelősségre.

Figyelembe véve a leírtakat, a másodfokú hatóság az elsőfokú határozat megváltoztatását tartotta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Vállalkozás megsértette a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (Pftv.) 3. § (1) és 13. § (1) és (4) bekezdéseiben foglaltakat, mivel veszélyes terméket forgalmazott.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Hung Viet Asian Kft. (1163 Budapest, Kőszirt u. 22.; adószám: 25391914-2-42; a továbbiakban: Vállalkozás) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Osztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/FOGY/2325-2/2018. számú határozatát megváltoztatja, a Vállalkozás terhére jogsértést nem állapít meg.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 10. 18.
Kiadvány címe: 
PE/002/1369-12/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1369-12/2018.
Ügyfél adatok: 
Hung Viet Asian Kft. (1163 Budapest, Kőszirt u. 22.)