PE/002/1402-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.12.17.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2018.10.17.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/1402-2/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

A megállapított jogsértésre tekintettel az elsőfokú hatóság 500.000. Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Vállalkozás terhére, továbbá kötelezte, hogy tartózkodjon a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattól, a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú jótállási jegyet adjanak át a fogyasztónak, a jótállási joggal kapcsolatban a jogszabályi előírásnak megfelelő tájékoztatást adjanak írásban a jótállási jegyen és szóban, az áruházban, továbbá a fogyasztók Vásárlók könyvi bejegyzésére 30 napon belül adjon írásban, érdemben választ és intézkedjen a közlés iránt.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Praktiker Kft. (1095 Budapest, Mester u. 87.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapítja, hogy az elsőfokú hatóság a tényállást nem teljeskörűen tárta fel, és így nem a jogszabályoknak megfelelő döntést hozott.

Figyelembe véve a leírtakat, a másodfokú hatóság az elsőfokú határozat megváltoztatását tartotta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Mivel a Vállalkozás adatszolgáltatása az elsőfokú határozat kelte után érkezett be, az abban foglaltakat az elsőfokú hatóság nem vette figyelembe, hanem megállapította, hogy a Vállalkozás nem válaszolt határidőben és érdemben a fogyasztó bejegyzésére, ezáltal megsértette a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/A. § (6) bekezdésében foglaltakat.

 

Az elsőfokú hatóság megállapította továbbá, hogy a Vállalkozás megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 3. § (1) bekezdését a 6. § (1) bekezdés i) pontjára és a 7. § - ra tekintettel, mivel megtévesztő tájékoztatást nyújtott terméket érintő jótállást illetően, és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében és a 4. és 5. §- ban foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Praktiker Kft. (1095 Budapest, Mester u. 87.; adószám: 12136849-2-44; a továbbiakban: Vállalkozás) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala Fogyasztóvédelmi Osztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) KE-06/001/00228-0004/2018. számú határozatát megváltoztatja, a kiszabott bírság összegét 300.000 Ft-ra, azaz háromszázezer forintra mérsékli, továbbá törli az alábbi kötelezést:

 

  • Kötelezem a Társaságot, hogy a fogyasztók Vásárlók könyvi bejegyzésére 30 napon belül adjon írásban, érdemben választ és intézkedjen a közlés iránt.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy egyebekben a KE-06/001/00228-0004/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 10. 17.
Kiadvány címe: 
PE/002/1402-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1402-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Praktiker Kft. (1095 Budapest, Mester u. 87.)