PE/002/1443-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.12.17.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2018.10.05.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/1443-2/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

A megállapított jogsértésre tekintettel az elsőfokú hatóság 200.000. Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Vállalkozás terhére, továbbá megtiltotta a Vállalkozásnak, hogy a „Parti kalóz” elnevezésű kereskedelmi egységében az elsőfokú határozat kézhezvételét követő nap 000 órájától számított 15. nap 2400 órájáig szeszesitalt forgalmazzon, továbbá 18. életévüket be nem töltött személy részére alkoholtermékeket szolgáljon ki, illetve értékesítsen.

 

Az elsőfokú hatóság elrendelte a határozatában előírt tilalomnak fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságát, valamint intézkedett annak jogorvoslatra tekintet nélküli közzétételéről.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

JH Kompatibilis Kft. (2755 Kocsér, Béke u. 10.)

 

7. A megállapított tényállás:

Megállapítható, hogy a feltárt hiányosság olyan súlyú jogsértést valósított meg, amely indokolttá tette a fogyasztóvédelmi bírság szankció alkalmazását, valamint az elsőfokú hatóság által alkalmazott kötelezést, így annak kiszabása jogszerű és indokolt volt annak megvalósulása érdekében is, hogy a Vállalkozás a jövőben a jogszabályi előírások betartására fokozott figyelmet fordítson. A jogalkotó az alkoholtartalmú italok forgalmazását szigorú feltételekhez kötötte, valamint törvényben rendelkezett a fiatalkorúak védelmét biztosító vállalkozásokat terhelő kötelezettségekről és tilalmakról, mellyel minden vállalkozásnak tisztában kell lennie, a tilalom megszegésének jogi következményeivel együtt.

 

Figyelembe véve a leírtakat, a másodfokú hatóság az elsőfokú döntés helybenhagyását tartotta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

A rögzített tényállás alapján az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Vállalkozás azzal, hogy fiatalkorú személyeket alkoholtartalmú itallal szolgált ki, megsértette az Fgytv. 16/A. § (1) és (4) bekezdéseiben foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

A JH Kompatibilis Kft. (2755 Kocsér, Béke u. 10.; adószám: 25792944-2-13; a továbbiakban: Vállalkozás) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Tiszakécskei Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BK-11/HGYO/1646-3/2018. számú határozatát helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy a BK-11/HGYO/1646-3/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 10. 05.
Kiadvány címe: 
PE/002/1443-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1443-2/2018.
Ügyfél adatok: 
JH Kompatibilis Kft. (2755 Kocsér, Béke u. 10.)