PE/002/1461-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.12.17.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2018.10.29.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/1461-2/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

A megállapított jogsértésre tekintettel az elsőfokú hatóság 100.000. Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Vállalkozás terhére, továbbá kötelezte, hogy tartózkodjon a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattól, és a vásárlóknak a szavatossági és jótállási jogokat és határidőket illetően a jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást nyújtson.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Praktiker Kft. (1095 Budapest, Mester u. 87.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapította, hogy a Vállalkozás megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdését a 6. § (1) bekezdés i) pontjára tekintettel, ugyanis megtévesztő tájékoztatást nyújtott a termékekre vonatkozó kellékszavatossági jogokat illetően, mivel elhallgatta azt a tényt, hogy a vásárlást követő két éven belül meghibásodott termék esetén a fogyasztónak joga van a törvény által biztosított kellékszavatossági jogát érvényesíteni a Vállalkozással szemben.

 

Figyelembe véve a leírtakat, a másodfokú hatóság az elsőfokú határozat helybenhagyását tartotta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Vállalkozás megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 3. § (1) bekezdését a 6. § (1) bekezdés i) pontjára tekintettel, mivel megtévesztő tájékoztatást nyújtott terméket érintő szavatossági jogokat illetően.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Praktiker Kft. (1095 Budapest, Mester u. 87.; adószám: 12136849-2-44; a továbbiakban: Vállalkozás) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Osztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/FOGY/02009-0002/2018. számú határozatát helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy a BP-05/FOGY/02009-0002/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 10. 29.
Kiadvány címe: 
PE/002/1461-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1461-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Praktiker Kft. (1095 Budapest, Mester u. 87.)