PE/002/1485-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.12.17.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2018.11.06.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/1485-2/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Vállalkozás a panaszt nem teljes körűen, érdemben válaszolta meg, mivel a válaszlevélben nem adott érdemi választ arra vonatkozóan, hogy a 4 db szelvényből csak 2 db lett beolvasva.

 

6. A gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Szerencsejáték Zrt. (1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.)

 

7. A megállapított tényállás:

A feltárt tényállás alapján a másodfokú hatóság megállapította, hogy a Vállalkozás terhére jogsértés nem állapítható meg, a Panaszosnak megküldött válaszlevél a jogszabályoknak megfelelő volt.

 

Figyelembe véve a leírtakat, a másodfokú hatóság az elsőfokú határozat megváltoztatását tartotta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Vállalkozás megsértette a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (6) bekezdésében foglalt előírást, erre tekintettel határozatában kötelezte, hogy a Panaszos panaszát teljes körűen érdemben válaszolja meg, és intézkedjen annak közlése iránt.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Szerencsejáték Zrt. (1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.; adószám: 10580204-2-44; a továbbiakban: Vállalkozás) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-10/003/00248-10/2018. számú határozatát megváltoztatja, a Vállalkozás terhére jogsértést nem állapít meg.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 11. 06.
Kiadvány címe: 
PE/002/1485-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1485-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Szerencsejáték Zrt. (1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.)