PE/002/1503-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.12.17.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2018.11.20.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/1503-2/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

A megállapított jogsértésre tekintettel az elsőfokú hatóság kötelezte a Vállalkozást, hogy a Tht. 43/A. § (1) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettségének tegyen eleget, és intézkedése megtörténtét igazolja. Az elsőfokú hatóság kötelezte továbbá a Vállalkozást, hogy fokozott figyelmet fordítson a vonatkozó jogszabály azon rendelkezésére, hogy hirdetményi úton tájékoztassa a társasház lakóit minden hónapban a közös tulajdonú épületrészeket érintő, valamint a külön tulajdonon belül nem mérhető közüzemi és más szolgáltatások díjai vonatkozásában a rezsicsökkentések eredményeként a társasház tekintetében jelentkező megtakarításokról költségnemenkénti bontásban, és az erről szóló hirdetményt a jövőben minden hónap 15. napjáig 45 napi időtartamra, illetve évenként összesítve minden év február 15. napjáig függessze ki.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Társasház Buda Bt. (1029 Budapest, Zsíroshegyi út 85.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapította, hogy az elsőfokú hatóság a tényállást megfelelően tárta fel, és a jogszabályoknak megfelelő döntést hozott.

 

Az elsőfokú hatóság a közérdekű bejelentés alapján helyszíni ellenőrzést tartott, melynek keretében megállapította, hogy a Vállalkozás nem tesz eleget a rezsicsökkentést érintő tájékoztatási kötelezettségének, ezáltal megsértette a Thtv. 43/A. § (1) bekezdésében foglaltakat.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Vállalkozás megsértette a Tht. 43/A. § (1) bekezdésében előírt, a rezsicsökkentésre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségét.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Bejelentő által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatalának (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) a Társasház Buda Bt-vel (1029 Budapest, Zsíroshegyi út 85.; adószám: 25407514-41; a továbbiakban: Vállalkozás) szemben hozott BP-03/002/2176-3/2018. számú határozatát helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy a BP-03/002/2176-3/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 11. 20.
Kiadvány címe: 
PE/002/1503-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1503-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Társasház Buda Bt. (1029 Budapest, Zsíroshegyi út 85.)