PE/002/1597-5/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.12.17.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2018.12.10.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/1597-5/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság HB-03/FVO/00735-0005/2018. sz. határozatában kötelezte az őstermelőt, hogy a határozat véglegessé válásának napjától az általa üzemeltetett http://www.kecsketejfurdo.hu internetes oldalon hirdetett, általa előállított és forgalmazott 100 g kiszerelésű Kecsketejfürdő Sövénykúti Háziszappan joghurtos-körömvirágos szappan megnevezésű kozmetikum (vonalkód: 5999883920022, OÉTI szám: 3791/2004, CPNP: 2307057, gyártási tételszám: 18-006) forgalmazása során megvalósított megtévesztő kereskedelmi gyakorlatát szüntesse meg; ennek keretében gondoskodjon arról, hogy az általa előállított és forgalmazott termékkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikációban szereplő tájékoztatás feleljen meg a jogszabályi előírásoknak, illetve a valósághű tájékoztatás követelményének.

 

Kötelezte továbbá, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárás során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedésről a hatóságot a határozat véglegessé válását követő 15 napon belül értesítse.

 

Ezen túlmenően kötelezte továbbá, hogy fizesse meg az eljárás során felmerült 16.240.- Ft eljárási költséget.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Kiss Mihály őstermelő (4263 Nyírmártonfalva, Adácsi út 17.)

 

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az elsőfokú hatóság az eljárás során minden lényeges körülményt értékelt, a kötelező szankciót a feltárt tényállásnak megfelelően állapította meg, amelyet a másodfokú hatóság jogszerűnek, indokoltnak és arányosaknak talált.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság 2018. szeptember 10. napján kelt, HB-03/FVO/00735-0005/2018. sz. határozatában megállapította, hogy az őstermelő megsértette a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdés b) pontjának ba) alpontjára való tekintettel a 3. § (1) bekezdését.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Kiss Mihály őstermelő (4263 Nyírmártonfalva, Adácsi út 17., adószám: a továbbiakban: őstermelő) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) HB-03/FVO/00735-0005/2018. számú határozatát helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság felhívja az őstermelő figyelmét, hogy a HB-03/FVO/00735-0005/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget, továbbá fizesse be az elsőfokú határozatban kiszabott 16.240,- Ft, azaz tizenhatezer-kétszáznegyven forint eljárási költséget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 12. 10.
Kiadvány címe: 
PE/002/1597-5/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1597-5/2018.
Ügyfél adatok: 
Kiss Mihály őstermelő (4263 Nyírmártonfalva, Adácsi út 17.)