PE/002/1604-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.12.17.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2018.12.02.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/1604-2/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a BP-05/FOGY/2542/5/2018. ügyiratszámú határozatában 5. 000. 000 Ft. (azaz ötmillió forint) fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

BAT Pécsi Dohánygyár Kft.(székhely:1124 Budapest, Csörsz u. 49-51. 3. em.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság a jogsértés minősítése, valamint az egyes szempontok újramérlegelése alapján az elsőfokú határozat megváltoztatását tartotta indokoltnak. A változtatás során megtiltotta a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat folytatását, valamint az indokolást kiegészítette. A másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság által kiszabott bírságot indokoltnak találta annak érdekében, hogy a Társaság a jövőben jogkövető magatartást tanúsítson.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján megállapításra került, hogy a Társaság megsértette:

  • a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

A BAT Pécsi Dohánygyár Kft.(székhely:1124 Budapest, Csörsz u. 49-51. 3. em. adószáma: 10698394-2-44 a továbbiakban: Társaság) (képviseli: dr. Puskás János ügyvéd, székhely: 1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 28. II./5., Eüsztv. elérhetősége:18507203) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal, Fogyasztóvédelmi Főosztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/FOGY/2542/5/2018.számú határozatát – a fogyasztóvédelmi bírság összegének helybenhagyása mellett - megváltoztatja.

 

A másodfokú hatóság megtiltja a Társaság számára, hogy a dohánytermékek szabadforgalomba bocsátása során tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytasson.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 12. 02.
Kiadvány címe: 
PE/002/1604-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1604-2/2018.
Ügyfél adatok: 
BAT Pécsi Dohánygyár Kft.(székhely:1124 Budapest, Csörsz u. 49-51. 3. em.)