PE/002/1645-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.12.17.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2018.12.04.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/1645-2/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 100.000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társasággal szemben, továbbá döntésében arra kötelezte a Társaságot, hogy az általa forgalmazott jótállásköteles termékekhez a vonatkozó előírásoknak megfelelő tartalmú és kitöltött jótállási jegyet adjon át, valamint hogy ne tévessze meg a fogyasztókat az őket megillető jótállási jogaik tekintetében.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

VÖRÖSKŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém, Pápai út 36.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint a Társaság fellebbezése részben alapos, az elsőfokú hatóság a tényállást nem megfelelően tárta fel, a rendelkezésre álló bizonyítékokból részben helytelen jogi következtetésre jutott, amely miatt a döntés megváltoztatása indokolt.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság VE-09/01/00524-0003/2018. számú, 2018. szeptember 13. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság

I. azáltal, hogy a próbavásárolt termékhez átadott jótállási jegy nem tartalmazta a nevét, címét, a termék típusát, a szerződéskötés időpontját, valamint azt, hogy törekednie kell arra, hogy 15 napon belül a jótállási igény teljesüljön, megsértette az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 151/2003. Korm. rendelet) 3. § (3) bekezdésének a), b), d) és e) pontjait;

II. azáltal, hogy a Társaság alkalmazottja a próbavásárlás során szóban megtévesztő tájékoztatást adott a jótállási jogok érvényesítősége tekintetében, a Társaság tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amellyel megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdésének i) pontját;

III. azáltal, hogy a próbavásárolt termékhez átadott jótállási jegy 3 napos határidőt szabott a 151/2003. Korm. rendeletben előírt 3 munkanappal szemben, megtévesztő tájékoztatást adott a jótállási igényérvényesítés határideje tekintetében, és ezzel megsértette az Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontját.

 

9. A határozat rendelkező része:

A VÖRÖSKŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém, Pápai út 36.; adószám: 10233342-2-19; a továbbiakban: Társaság) képviseletében eljáró dr. Berta Zsolt jogi és szabályozási osztályvezető által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal mint másodfokú hatóság a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalának (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) VE-09/01/00524-0003/2018. számú határozatát – az elsőfokú határozatban megállapított kötelezések helybenhagyása mellett – megváltoztatja, és a fogyasztóvédelmi bírság összegét 300.000 forintra emeli.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a VE-09/01/00524-0003/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembevételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 12. 04.
Kiadvány címe: 
PE/002/1645-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1645-2/2018.
Ügyfél adatok: 
VÖRÖSKŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém, Pápai út 36.)