PE/002/1727-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.12.17.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2018.12.04.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/1727-2/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 150.000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Vállalkozással szemben, továbbá döntésében megtiltotta a Vállalkozás számára, hogy fiatalkorúak részére alkoholtartalmú italt szolgáljon ki.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Schlenk Anikó egyéni vállalkozó (2640 Szendehely, Rózsa Ferenc út 4.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapítása szerint az elsőfokú hatóság határozatában számot adott azon körülményekről, amelyek alapján indokoltnak tartotta a fogyasztóvédelmi bírság és a kötelezés kiszabását, annak okszerűsége a határozatból kitűnik, az elsőfokú határozat tehát jogszerű, a másodfokú hatóság annak megváltoztatására, megsemmisítésére okot adó körülményt az eljárása során nem tárt fel.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság NO-04/HAT/1383-3/2018. számú, 2018. szeptember 25. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Vállalkozás azzal, hogy az általa üzemeltetett vendéglátóipari egységben fiatalkorú személy részére alkoholtartalmú italt értékesített, megsértette a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 16/A. § (1) bekezdését.

 

9. A határozat rendelkező része:

Schlenk Anikó egyéni vállalkozó (2640 Szendehely, Rózsa Ferenc út 4.; adószám: 67828889232; a továbbiakban: Vállalkozás) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal mint másodfokú hatóság a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatalának (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) NO-04/HAT/1383-3/2018. számú határozatát helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy a NO-04/HAT/1383-3/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembevételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 12. 04.
Kiadvány címe: 
PE/002/1727-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1727-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Schlenk Anikó egyéni vállalkozó (2640 Szendehely, Rózsa Ferenc út 4.)