PE/002/1753-4/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.12.15.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2018.12.04.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/1753-4/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság döntésében megtiltotta a Társaságnak a jogsértő magatartás folytatását, és kötelezte arra, hogy a Blade Iso Rice Barna rizs és borsó fehérjepor csokoládé ízesítésű termék (vonalkód: 5997176737302) esetében mindenkor valós tájékoztatást nyújtson a termék összetételéről, valamint a fentebb megjelölt termék forgalmazását és bemutatását a jogszerű állapot helyreállításának feltételéhez kötötte. Továbbá felhívta a vállalkozást, hogy ezek elvégzéséről a hatóságot 60 napon belül értesítse.

Ezen túlmenően 30.270,- Ft eljárási költség megfizetésére kötelezte a Társaságot.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Tutti Élelmiszeripari Kft. (9141 Rábapatona, Pinketér 1.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint a Társaság fellebbezése alapos, az elsőfokú hatóság a tényállást megfelelően tárta fel, de a rendelkezésre álló bizonyítékokból helytelen jogi következtetésre jutott, amely miatt a döntés megváltoztatása indokolt.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság GY-02/FO/00794-5/2018. számú, 2018. október 5. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság, azáltal hogy olyan termékeket kínált megvásárlásra a fogyasztóknak, amelyeknek valós összetétele nem felelt meg a termék címkéjén feltüntetett összetételnek, megsértette az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 10. § (1) bekezdését, a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2011. október 25-i 1169/2011/EU rendeletének (a továbbiakban: 1169/2011/EU rendelet) 7. cikk (1) bekezdés a) pontját, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. § (1) és (2) bekezdését, továbbá a 6. § (1) bekezdés b) pontjának ba) alpontjában foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Tutti Élelmiszeripari Kft. (9141 Rábapatona, Pinketér 1.; adószám: 10713435-2-08; a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal mint másodfokú hatóság a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatalának GY-02/FO/00794-5/2018. számú határozatát az alábbiak szerint megváltoztatja:

I. A másodfokú hatóság megállapítja, hogy a feltárt tényállás alapján fogyasztóvédelmi rendelkezés megsértésére nem került sor.

II. Az I. pontban foglalt rendelkezésre tekintettel a megállapított kötelezéseket – beleértve az eljárási költség megfizetésére szóló kötelezést is – törli.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 12. 04.
Kiadvány címe: 
PE/002/1753-4/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1753-4/2018.
Ügyfél adatok: 
Tutti Élelmiszeripari Kft. (9141 Rábapatona, Pinketér 1.)