PE/002/1458-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.12.15.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2018.10.29.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/1458-2/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a BP-05/FOGY/2020/2/2018. ügyiratszámú határozatában 500.000 Ft.(azaz ötszázezer forint) fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki.

Ezen túlmenően, kötelezte a Társaságot arra, hogy a Kérelmező 2018. április 16-i 16 óra 34 perckor küldött e-mailjére adjon érdemi választ.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Tesco-Global Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság egyetért az elsőfokú hatósággal abban, hogy a Társaság a panaszkezelésre vonatkozó jogszabályi előírást megsértette.

Az írásbeli panaszt a Társaság a beérkezését követően harminc napon belül köteles lett volna írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Jelen estben a Kérelmező 2018. április 16-i írásbeli panaszára a Társaság 2018. május 30-án válaszolt, tehát a jogszabályban előírt 30 napos határidőt követően került sor a panasz megválaszolására.

 

Fentiek alapján a másodfokú hatóság a társaság terhére kizárólag az Fgytv. 17/A. § (6) bekezdésének megsértését állapítja meg.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján megállapításra került, hogy a Társaság megsértette:

  • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. (továbbiakban: Fgytv.) 17/A. § (6) bekezdésében, valamint

  • A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Tesco-Global Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3., adószáma: 10307078-2-44, a továbbiakban: Társaság, képviseli: dr. Gál Réka kamarai jogtanácsos) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Budapest Főváros Kormányhivatal V. Kerületi Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/FOGY/2020/2/2018. számú határozatát az alábbiak szerint

megváltoztatja:

  1. A másodfokú hatóság a BP-05/FOGY/2020/2/2018. számú határozat rendelkező részében kiszabott alábbi kötelezést törli:

Kötelezi a Társaságot arra, hogy a Kérelmező 2018. április 16-i 16 óra 34 perckor küldött e-mailjére adjon érdemi választ.”

és helyébe a következő kötelezés lép:

A másodfokú hatóság kötelezi a Társaságot arra, hogy az írásbeli panaszt minden esetben a beérkezést követően 30 napon belül írásban, érdemben válaszolja meg, és intézkedjen annak közlése iránt.”

  1. A fogyasztóvédelmi bírság összegét 500.000.- Ft-ról (azaz ötszázezer forintról) 100.000.- Ft-ról (azaz egyszázezer forintra) mérsékli.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy jelen határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembevételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 10. 29.
Kiadvány címe: 
PE/002/1458-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1458-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Tesco-Global Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3.)