PE/002/1635-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.12.13.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2018.12.10.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/1635-2/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatósága Társaság terhére 175.000 Ft (azaz százhetvenötezer forint) fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, továbbá elrendelte az eljárás során megállapított, összesen 57.400 Ft (azaz ötvenhétezer négyszáz) eljárási költség megfizetését.

Ezen túlmenően kötelezte a Társaságot arra, hogy az általa forgalmazott Bebelinna márkájú lánygyermekeknek szánt ruha, tételazonosítója: 2105, vonalkód: 0000000021050 a termék visszahíváshoz szükséges intézkedést tegye meg, a fogyasztókat széles körben tájékoztassa a termék használatából származó veszélyekről, továbbá a korábban megvásárolt veszélyes termékek visszavásárlásáról.

Az elsőfokú hatóság a fent nevezett termékre a határozat azonnali végrehajtását rendelte el, egyben intézkedett annak nyilvánosságra hozataláról.

Az elsőfokú hatóság kötelezte továbbá a Társaságot arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a hatóságot a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül értesítse.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

LUO & DENG HUNGARY Kft. (székhely: 2750 Nagykőrös, Török Ignác utca 2/A.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság egyetért az elsőfokú hatósággal és a fogyasztók érdekei sérelmének körében értékelte, hogy a nem biztonságos, egészségre veszélyt jelentő ruházati termék forgalomba hozatala esetén sérül a fogyasztók, mégpedig különösen védendő gyermekeknek az élethez, egészséghez és testi épséghez való joga.

Az elsőfokú határozat helybenhagyását találta indokoltnak a másodfokú hatóság, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

8. A határozat rendelkező része:

A LUO & DENG HUNGARY Kft. (székhely: 2750 Nagykőrös, Török Ignác utca 2/A, adószáma: 23807035-2-13, a továbbiakban: Társaság, képviseli: dr. Ványi Ambrus ügyvéd, 2750 Nagykőrös, Losonczy u. 4., adószáma: 50139448-1-33) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (továbbiakban: elsőfokú hatóság) JN/07/001/00417-0005/2018. ügyiratszámú határozatát helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy egyebekben a JN/07/001/00417-0005/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 12. 10.
Kiadvány címe: 
PE/002/1635-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1635-2/2018.
Ügyfél adatok: 
LUO & DENG HUNGARY Kft. (székhely: 2750 Nagykőrös, Török Ignác utca 2/A.)