PE/002/1579-4/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.12.13.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2018.11.20.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/1579-4/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a BO-05/FOGY/02846-002/2018. ügyiratszámú határozatában 50.000 Ft. (azaz ötvenezer forint) fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére.

Ezen túlmenően, kötelezte a Társaságot arra, hogy a Békéltető Testületi eljárás során a válaszirat megküldésének, és egyezség létrehozására feljogosított személy részvétele biztosításának a jogszabályban előírt módon tegyen eleget.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Olivér Optika Kft. (székhely: 1125 Budapest, Kiss Áron u. 15.)

 

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú határozat megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az elsőfokú hatóság az eljárás során minden lényeges körülményt értékelt, a bírság összegét a feltárt tényállásnak megfelelően állapította meg, amelyeket a másodfokú hatóság jogszerűnek, indokoltnak és arányosaknak talált.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján megállapításra került, hogy a Társaság megsértette: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 29. § (8) és (11) bekezdésében foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

Az Olivér Optika Kft. (székhely: 1125 Budapest, Kiss Áron u. 15., adószám: 11766395-2-43; a továbbiakban: Társaság) képviseletében eljáró dr Zsákai Zsolt Ivánné dr Tóth Irén által előterjesztett fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Budapest Főváros Kormányhivatal V. Kerületi Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/FOGY/02846-002/2018. számú határozatát helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a BP-05/FOGY/02846-0002/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembevételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 11. 20.
Kiadvány címe: 
PE/002/1579-4/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1579-4/2018.
Ügyfél adatok: 
Olivér Optika Kft. (székhely: 1125 Budapest, Kiss Áron u. 15.)