PE/002/1484-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.12.13.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2018.11.06.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/1484-2/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a BK-05/FV/00536-2/2018. ügyiratszámú határozatában 30.000 Ft. (azaz harmincezer forint) fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére.

Ezen túlmenően, kötelezte a Társaságot arra, hogy a Békéltető Testület előtti eljárásban fennálló együttműködési kötelezettségének a jogszabályi előírásoknak megfelelően tegyen eleget.

 

6. A gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Tomori utca 34.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint a fogyasztóvédelmi bírság kiszabására okot adó körülmény hiánya miatt fogyasztóvédelmi bírság kiszabása, valamint az elsőfokú határozat kötelező rendelkezése nem megalapozott, ezért a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntésének megváltoztatása mellett döntött.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján megállapításra került, hogy a Társaság megsértette: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 29. § (11) bekezdésében foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

Az MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Tomori utca 34., adószám: 12226483-2-41; a továbbiakban: Társaság) képviseletében eljáró dr. Németh Zsolt kamarai jogtanácsos által előterjesztett fellebbezésre tekintettel a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BK-05/FV/00536-2/2018. számú határozatát megváltoztatja az alábbiak szerint:

  • A másodfokú hatóság megállapítja, hogy a Társaság nem valósította meg a békéltető testületi eljárásban fennálló együttműködési kötelezettségének megsértését.

  • A másodfokú hatóság rendelkezik továbbá az elsőfokú határozatban kiszabott 30.000 Ft, azaz harmincezer forint fogyasztóvédelmi bírság, valamint az elsőfokú hatóság által kiszabott kötelezés törléséről.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 11. 06.
Kiadvány címe: 
PE/002/1484-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1484-2/2018.
Ügyfél adatok: 
MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Tomori utca 34.)