PE/002/1545-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.12.13.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2018.10.01.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/1545-2/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

A megállapított jogsértésre tekintettel az elsőfokú hatóság 100.000,- Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Vállalkozó terhére, továbbá 15 napra megtiltotta a Vállalkozó számára dohánytermékek forgalmazását.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Szabó Zoltán egyéni vállalkozó (7150 Bonyhád, Szabadság tér 5.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapította, hogy a Vállalkozó megsértette az Fgytv. 16/A. § (3) bekezdésében foglalt tilalmat, amikor jogsértő módon fiatalkorú személyeket szolgált ki dohánytermékkel.

 

A leírtak alapján megállapítható, hogy a feltárt hiányosság olyan súlyú jogsértést valósított meg, amely indokolttá tette a fogyasztóvédelmi bírság szankció alkalmazását, valamint az elsőfokú hatóság által alkalmazott kötelezést, így annak kiszabása jogszerű és indokolt volt annak megvalósulása érdekében is, hogy a Vállalkozás a jövőben a jogszabályi előírások betartására fokozott figyelmet fordítson. A jogalkotó a dohánytermékek forgalmazását szigorú feltételekhez kötötte, valamint törvényben rendelkezett a fiatalkorúak védelmét biztosító vállalkozásokat terhelő kötelezettségekről és tilalmakról, mellyel minden vállalkozásnak tisztában kell lennie, a tilalom megszegésének jogi következményeivel együtt.

 

Figyelembe véve a leírtakat, a másodfokú hatóság az elsőfokú döntés helybenhagyását tartotta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Vállalkozó megsértette a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 16/A. § (3) bekezdését, mely szerint tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére dohányterméket értékesíteni, illetve kiszolgálni.

 

9. A határozat rendelkező része:

Szabó Zoltán egyéni vállalkozó (7150 Bonyhád, Szabadság tér 5.; adószám: 52713150-2-37; a továbbiakban: Vállalkozó) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Tolna Megyei Kormányhivatal Bonyhádi Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) TO-01B/12/01305-5/2018. számú határozatát helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a TO-01B/12/01305-5/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 10. 01.
Kiadvány címe: 
PE/002/1545-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1545-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Szabó Zoltán egyéni vállalkozó (7150 Bonyhád, Szabadság tér 5.)