PE/002/1582-4/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.12.13.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2018.12.11.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/1582-4/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Társaság azáltal, hogy a birtokában lévő hatályos megfelelőségi tanúsítványok és üzemeltetési naplók nélkül üzemeltette a mutatványos berendezéseket, a berendezéseken nem tüntette fel a terhelhetőségre vagy az egyidejűleg engedélyezett felhasználók számára vonatkozó adatokat, a boulder fal esetében nem igazolta, hogy legalább egy alkalmazottját az arra feljogosított szervezet a berendezés biztonságos üzemeltetésére kioktatta volna, ezáltal megsértette a hatályos előírásokat.

 

Így a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya VE-09/01/523-4/2018. számú, 2018. szeptember 13-án kelt határozatával a Társaság által az Eplény, 0233 hrsz. alatt üzemeltett „Kalandhegy” megnevezésű egység területén lévő, a VE-09/01/523-1/2018. számú, üzemeltetést ideiglenesen megtiltó végzésében felsorolt 3 féle mutatványos berendezés további üzemeltetését - azonnali végrehajtás előírása mellett - megtiltotta.

 

A Társaság a mutatványos berendezések üzemeltetését akkor folytathatja, ha a hatályos megfelelőségi tanúsítványok és üzemeltetési naplók másolatait a Hatóságnak megküldi, továbbá igazolja, hogy legalább egy alkalmazottját az arra feljogosított szervezet a boulder fal biztonságos üzemeltetésére kioktatta. A Kft. köteles továbbá fényképekkel igazolni, hogy mindhárom berendezésen a jogszabály által előírt adatokat és információkat – különösen a terhelhetőségre vagy az egyidejűleg engedélyezett felhasználók számára vonatkozóakat – feltüntette.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Síaréna Kft. (székhelye: 8413 Eplény, Veszprémi utca 66/a.)

 

7. A megállapított tényállás:

A fellebbezés során a Társaság nem bizonyította az elsőfokú határozat jogsértő jellegét, a Társaság a határozatban terhére rótt szabálytalanságot elkövette, valamint a becsatolt dokumentumok is alátámasztják a jogsértések minden kétséget kizáró megtörténtét.

 

Figyelembe véve a leírtakat, az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülmények értékelése mellett – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (Pftv.) 3. § (1) és (4) bekezdése, a mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 5. § (1)-(2) bekezdése, 7. § (1) és (3) bekezdése, 1. számú melléklete.

 

9. A határozat rendelkező része:

A piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Síaréna Kft. (székhelye: 8413 Eplény, Veszprémi utca 66/a. adószáma: 13500270-2-19, cégjegyzékszám: 19-09-508208, hivatalos elektronikus elérhetősége: 13500270#cegkapu; a továbbiakban: Kft., ill. Társaság) ügyvezetője által benyújtott fellebbezésére tekintettel a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) VE-09/01/523-4/2018. számú határozatát helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a fent említett határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 12. 11.
Kiadvány címe: 
PE/002/1582-4/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1582-4/2018.
Ügyfél adatok: 
Síaréna Kft. (székhelye: 8413 Eplény, Veszprémi utca 66/a.)