PE/002/1594-6/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.12.12.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2018.12.01.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/1594-6/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság PE-06/01/00570-9/2018 ügyiratszámú határozatában meghozta döntését, melyben kötelezte a társaságot, hogy

  1. a fogyasztóval szemben támasztott, a fogyasztó által panaszbeadványában kifogásolt három számla vonatkozásában fennálló követelését sztornírozza a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül;

  2. állítson ki a fogyasztó részére egy olyan 0-ás igazolást, melynek értelmében nem áll fenn – a fenti számlák vonatkozásában – további követelése a fogyasztóval szemben;

  3. tájékoztassa írásban és elektronikus címén is egyaránt a fogyasztót a fogyasztási helyen felszerelt almérő leolvasási rendjéről, módjairól, ill. ennek megtörténtéről az elsőfokú hatóságot is értesíteni szíveskedjen;

  4. a vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek megfelelően, mindig 15 napon belül érdemben válaszolja meg a fogyasztók panaszbeadványát.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (DAKÖV Kft.; székhely: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.)

 

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság nem megfelelően tárta fel a tényállást, a határozatában jogsértő módon és hatáskörét túllépve alkalmazott jogkövetkezményeket a Szolgáltatóval szemben.

 

A kiegészített tényállás alapján a másodfokú hatóság megállapítja, hogy a Szolgáltató a locsolási mellékmérő leolvasásával kapcsolatban, illetve a panaszkezeléssel kapcsoltban mulasztást követett el.

 

A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat megváltoztatását látta indokoltnak.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

A Szolgáltató megsértette a Vksztv. Vhr. 61. § (2) bekezdésében foglalt éves leolvasási kötelezettségét 2016-ban és 2017-ben.

A Szolgáltató megsértette az Fgytv. 17/A. § (8) bekezdését, amikor elutasító válaszleveiben hiányos tájékoztatást adott a panaszfórumokról.

 

9. A határozat rendelkező része:

Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (DAKÖV Kft.; székhely: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3. adószám:10800870-2-13; a továbbiakban: Társaság, Szolgáltató) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság Kérelmező, Fogyasztó ügyében eljárt Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) PE-06/01/00570-9/2018. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

  • az elsőfokú határozat rendelkező részét törli,

  • kötelezi a Társaságot, hogy a jövőben tartsa be a mérőórák éves leolvasására vonatkozó kötelezettségét,

  • valamint kötelezi a Társaságot, hogy a jövőben a fogyasztói panaszt elutasító válaszleveiben a jogszabályban előírtaknak megfelelően tájékoztassa a fogyasztókat a jogorvoslati lehetőségekről.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 12. 01.
Kiadvány címe: 
PE/002/1594-6/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1594-6/2018.
Ügyfél adatok: 
Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (DAKÖV Kft.; székhely: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.)