PE/002/1603-4/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.12.12.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2018.11.26.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/1603-4/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

A megállapított jogsértésre tekintettel az elsőfokú hatóság 3.000.000. Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Vállalkozás terhére, továbbá kötelezte, hogy minden termék esetében tüntesse fel az eladási árat.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

SPAR Magyarország Kft. (2060 Bicske, SPAR út 0326/1.hrsz.)

 

7. A megállapított tényállás:

Megállapítható, hogy a Vállalkozás megsértette az Fgytv. 14. § (1) bekezdését és a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. NFGM-SZMM együttes rendelet (Rendelet) 2. § (1) bekezdését, amely megállapított jogsértésre tekintettel jogszerűen marasztalta el az elsőfokú hatóság a Vállalkozást.

 

A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat helybenhagyását tartotta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Vállalkozás megsértette a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 14. § (1) bekezdését és a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. NFGM-SZMM együttes rendelet (Rendelet) 2. § (1) bekezdésében foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

A SPAR Magyarország Kft. (2060 Bicske, SPAR út 0326/1.hrsz., fióktelep: 1054 Budapest, Vértanúk tere 1.; adószám: 10485824-2-07; a továbbiakban: Vállalkozás) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Osztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/FOGY/1349-0002/2018. számú határozatát helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy a BP-05/FOGY/1349-0002/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 11. 26.
Kiadvány címe: 
PE/002/1603-4/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1603-4/2018.
Ügyfél adatok: 
SPAR Magyarország Kft. (2060 Bicske, SPAR út 0326/1.hrsz.)