PE/002/1605-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.12.12.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.12.06.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

PE/002/1605-2/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság BP-05/FOGY/2217-2/2018. sz. határozatában a Társaság által forgalmazott termék további forgalmazását megtiltotta és a forgalomból való kivonását illetve visszahívását rendelte el.

 

Fent rögzítetteken túl 150.000.- Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére, valamint kötelezte a keletkezett 43.230.- Ft eljárási költség megfizetésére.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

L&N CHI TRADE Kft. (1162 Budapest, Sarkad utca 122.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint jelen esetben a jogsértések megszüntetése egy különösen sérülékeny csoport, a kisgyermekek egészségének, testi épségének megóvása érdekében szükséges.

 

Figyelembe véve a leírtakat, az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az elsőfokú hatóság az eljárás során minden lényeges körülményt értékelt, a kötelezés tartalmát és a kiszabott fogyasztóvédelmi bírság összegét a feltárt tényállásnak megfelelően állapította meg, amelyeket a másodfokú hatóság jogszerűnek, indokoltnak és arányosaknak talált.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság 2018. július 17. napján kelt, BP-05/FOGY/2217-2/2018. sz. határozatában megállapította, hogy a Társaság megsértette a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 3. § (1) bekezdését, valamint a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 9. § (1) bekezdését.

 

9. A határozat rendelkező része:

A L&N CHI TRADE Kft. (1162 Budapest, Sarkad utca 122., adószám: 25134139-2-42, a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/FOGY/2217-2/2018. számú határozatát helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy egyebekben a BP-05/FOGY/2217-2/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 12. 06.
Kiadvány címe: 
PE/002/1605-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1605-2/2018.
Ügyfél adatok: 
L&N CHI TRADE Kft. (1162 Budapest, Sarkad utca 122.)