PE/002/1618-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.12.12.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.11.30.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

PE/002/1618-2/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság KE-06/001/00484-0006/2018. számú határozatában 100.000.- Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére, továbbá kötelezte arra, hogy a fogyasztók minőségi kifogásáról minden esetben vegyen fel jegyzőkönyvet a hatályos jogszabályi előírás szerinti tartalommal.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

JYSK Kereskedelmi Kft. (1103 Budapest, Sibrik J. u. 86.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapítja, hogy az elsőfokú hatóság a tényállás teljes körű feltárási kötelezettségének eleget tett, az eljárás során mind az anyagi jogi, mind az eljárásjogi szabályok betartása mellett hozta meg döntését.

 

Figyelembe véve a leírtakat, az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az elsőfokú hatóság az eljárás során minden lényeges körülményt értékelt, a bírság összegét és a kötelezés tartalmát a feltárt tényállásnak megfelelően állapította meg, amelyet a másodfokú hatóság jogszerűnek, indokoltnak és arányosaknak talált.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság KE-06/001/00484-0006/2018. számú határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság magatartásával megsértette a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-át.

 

9. A határozat rendelkező része:

A JYSK Kereskedelmi Kft. (1103 Budapest, Sibrik J. u. 86., adószám: 13353298-2-44, a továbbiakban: Társaság) képviseletében a Dr. Lovász Ernő ügyvéd (Dr. Lovász Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, Bank u. 6. III/11., adószáma: 18717804-2-41) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) KE-06/001/00484-0006/2018. számú határozatát helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a fent említett számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 11. 30.
Kiadvány címe: 
PE/002/1618-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1618-2/2018.
Ügyfél adatok: 
JYSK Kereskedelmi Kft. (1103 Budapest, Sibrik J. u. 86.)