PE/002/1650-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.12.12.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.11.30.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

PE/002/1650-2/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság BE-02/10/507-3/2018. számú határozatában 50.000.- Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére, továbbá kötelezte arra, hogy a fogyasztók részére adott kereskedelmi kommunikációban az eladási ár mellett az arra köteles termékeknél az egységárat is tüntesse fel.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Kerekes Kft. (4211 Ebes, Forrás u. 2.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapítja, hogy az elsőfokú hatóság a tényállás teljes körű feltárási kötelezettségének eleget tett, az eljárás során mind az anyagi jogi, mind az eljárásjogi szabályok betartása mellett hozta meg döntését.

 

Az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az elsőfokú hatóság az eljárás során minden lényeges körülményt értékelt, a bírság összegét és a kötelezés tartalmát a feltárt tényállásnak megfelelően állapította meg, amelyet a másodfokú hatóság jogszerűnek, indokoltnak és arányosaknak talált.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság BE-02/10/507-3/2018. számú határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság magatartásával megsértette a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 14. § (1) és (6) bekezdését, valamint a termékek eladási és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet (a továbbiakban: Ár rendelet) 3. § (1) bekezdését és 4. § c) és e) pontját.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Kerekes Kft. (4211 Ebes, Forrás u. 2., adószáma: 10445567-2-09,, a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BE-02/10/507-3/2018. számú határozatát helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a fent említett számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 11. 30.
Kiadvány címe: 
PE/002/1650-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1650-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Kerekes Kft. (4211 Ebes, Forrás u. 2.)