PE/002/1686-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:


Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.12.12.


2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:


2018.12.07.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY


4. Az ügy száma:


PE/002/1686-2/2018.


5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság NO-04/HAT/1285-4/2018. számú határozatában 150.000.- Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki az egyéni vállalkozó terhére, továbbá megtiltotta, hogy fiatalkorúak részére alkoholtartalmú italt szolgáljon ki.


6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:


Baranyi Józsefné egyéni vállalkozó (2654 Romhány, Aradi út 9/1.)


7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság a tényállást helyesen tárta fel, amelynek alapján helyesen állapította meg, hogy a Társaság eljárása azáltal, hogy fiatalkorú személynek értékesített alkoholt, megsértette az Fgytv. 16/A. § (1) bekezdésében foglaltakat.

 

Az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az elsőfokú hatóság az eljárás során minden lényeges körülményt értékelt, a bírság összegét a feltárt tényállásnak megfelelően állapította meg, amelyeket a másodfokú hatóság jogszerűnek, indokoltnak és arányosaknak talált.


8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság NO-04/HAT/1285-4/2018. számú határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság magatartásával megsértette a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi. CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 16. § (1) bekezdését.


9. A határozat rendelkező része:

A Baranyi Józsefné egyéni vállalkozó (2654 Romhány, Aradi út 9/1., a továbbiakban: egyéni vállalkozó) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) NO-04/HAT/1285-4/2018. számú határozatát helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a fent említett számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 12. 07.
Kiadvány címe: 
PE/002/1686-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1686-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Baranyi Józsefné egyéni vállalkozó (2654 Romhány, Aradi út 9/1.)