PE/002/1641-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:


Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.12.12.


2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:


2018.11.30.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY


4. Az ügy száma:


PE/002/1641-2/2018.


5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 50.000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére, továbbá kötelezte, hogy az általa működtetett kereskedelmi egységben/egységekben:

  • a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tájékoztassa a fogyasztókat az őket megillető szavatossági jogokról, továbbá

  • a jövőben minden kötelező jótállás hatálya alá tartozó termékhez a forgalmazás időpontjában hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmú, egyértelműen megfogalmazott jótállási jegyet biztosítson, mely jótállási jegyek a fogyasztókat megillető szavatossági és jótállási jogok tekintetében nem tartalmazhatnak megtévesztő tájékoztatást.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:


JYSK Kft. (székhely: 1103 Budapest, Sibrik M. u. 30.)


7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság a tényállást megfelelően tárta fel, abból megfelelő jogi következtetésre jutott, amely miatt a döntés megváltoztatása nem indokolt.

 

A másodfokú hatóság az elsőfokú döntésben meghatározott összegű fogyasztóvédelmi bírságot és kötelezést indokoltnak, a jogsértéssel arányban állónak, és elégségesnek, annak érdekében, hogy a fogyasztók megfelelő tájékoztatáshoz való joga érvényesüljön és jogos érdekeik védelme megvalósuljon, valamint a Társaság a jövőben jogkövető magatartást tanúsítson.


 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság megsértette

  • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. § (1) bekezdését, 6. § (1) bekezdésének i) pontjában,

  • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3. § (3) bekezdésében,

  • A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 2. §-ában foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

A JYSK Kft. (székhely: 1103 Budapest, Sibrik M. u. 30., adószám: 13353298-2-44, a továbbiakban: Társaság) képviseli: Dr. Lovász Ügyvédi Iroda (székhely: 1054 Budapest, Bank utca 6. 3/11., képviseli: dr. Lovász Ernő ügyvéd) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BE-02/10/458-3/2018. számú határozatát helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a BE-02/10/458-3/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 11. 30.
Kiadvány címe: 
PE/002/1641-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1641-2/2018.
Ügyfél adatok: 
JYSK Kft. (székhely: 1103 Budapest, Sibrik M. u. 30.)