PE/002/1648-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:


Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.12.12.


2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:


2018.12.05.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY


4. Az ügy száma:


PE/002/1648-2/2018.


5. Az ügy tárgya:

A megállapított jogsértésre tekintettel az elsőfokú hatóság 1.100.000. Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Vállalkozás terhére, megtiltva a jogsértő magatartás folytatását, továbbá kötelezte, hogy a jövőben minden esetben bocsássa a fogyasztók rendelkezésére a kötelező jótállás körébe tartozó termékek esetén a jótállási jegyet.


6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:


Extreme Digital Zrt. (1033 Budapest, Szentendrei út 85-86.)


7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság egyebekben megállapította, hogy az ismételtség megállapíthatósága vonatkozásában az elsőfokú hatóság nem megfelelően értékelte a jogsértés körülményeit, a Vállalkozás terhére nem állapítható meg a szavatossági és jótállási kötelezettségek ismételt megsértése, így a másodfokú hatóság mérlegelési jogkörében eljárva a kiszabott bírság mérséklését tartotta indokoltnak.


Figyelembe véve a leírtakat, a másodfokú hatóság az elsőfokú határozat megváltoztatását tartotta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.


8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Vállalkozás megsértette az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 51/2003. (IX..22.) Korm.rendelet 3. § (1) bekezdését azáltal, hogy az érintett fejhallgatóhoz nem adott át jótállási jegyet.


9. A határozat rendelkező része:

Az Extreme Digital Zrt. (1033 Budapest, Szentendrei út 85-86.; adószám: 14174179-2-44; a továbbiakban: Vállalkozás) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala Hatósági Osztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-14/102/3472-5/2018. számú határozatával módosított BP-14/102/3472-3/2018. számú határozatát megváltoztatja, a kiszabott bírság összegét 350.000 Ft-ra, azaz háromszázötvenezer forintra mérsékli.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy a BP-14/102/3472-3/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 12. 05.
Kiadvány címe: 
PE/002/1648-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1648-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Extreme Digital Zrt. (1033 Budapest, Szentendrei út 85-86.)