PE/002/1651-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:


Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.12.12.


2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:


2018.11.12.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:


PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY


4. Az ügy száma:


PE/002/1651-2/2018.


5. Az ügy tárgya:

A feltárt jogsértésre tekintettel az elsőfokú hatóság 400.000. Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Vállalkozás terhére, továbbá megtiltotta a dohánytermékek fiatalkorúak számára történő értékesítését és az alkoholtartalmú ital fiatalkorú részére történő kiszolgálását, továbbá megtiltotta a „Tabacum Dohánybolt” elnevezésű kereskedelmi egységben dohánytermékek forgalmazását a határozat kézhezvételét követő nap 000 órájától számított 30. nap 2400 órájáig.


6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:


Emporio Tabacum Bt. (2092 Budakeszi, Reviczky u. 16.)


7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság a tényállást helyesen tárta fel és a jogszabályoknak részben megfelelő döntést hozott. A Vállalkozás jogsértést követett el azáltal, hogy a dohányboltban fiatalkorút alkoholtartalmú itallal és dohánytermékkel szolgált ki, erre tekintettel az elsőfokú hatóság jogszerűen marasztalta el a Vállalkozást. Ugyanakkor az elsőfokú hatóság nem mérlegelte megfelelően a jogsértés körülményeit a kiszabott szankciók mértékének meghatározásakor.

 


8. A megsértett jogszabályok köre:

A megállapított tényállás alapján az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Vállalkozás megsértette az Fgytv. 16/A. § (1)-(3) és (4) bekezdéseiben foglaltakat, és a a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (Fdtv.) 16. § (1) bekezdésében foglalt előírásokat azáltal, hogy fiatalkorú személy alkohol- illetve dohánytermékkel szolgált ki.


 

9. A határozat rendelkező része:

Az Emporio Tabacum Bt. (2092 Budakeszi, Reviczky u. 16.; adószám: 24385002-2-13; a továbbiakban: Vállalkozás) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatala Hatósági Osztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) PE-02/HAT/1365-3/2018. számú határozatát megváltoztatja, a kiszabott bírság összegét 200.000 Ft-ra, azaz kétszázezer forintra mérsékli.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy a PE-02/HAT/1365-3/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 11. 12.
Kiadvány címe: 
PE/002/1651-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1651-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Emporio Tabacum Bt. (2092 Budakeszi, Reviczky u. 16.)