PE/002/1697-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:


Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.12.12.


2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:


2018.12.05.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY


4. Az ügy száma:


PE/002/1697-2/2018.


5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság határozatában 80.000. Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Vállalkozás terhére, továbbá kötelezte, hogy a békéltető testületi eljárás során együttműködési kötelezettségének a jogszabályban előírtak szerint tegyen eleget.


6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:


SEPA UNIÓ Kft. (2040 Budaörs, Zombori u. 16. G. Ép.)


7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat megváltoztatását nem találta indokoltnak, a továbbiakban pedig a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.


8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Vállalkozás megsértette az Fgytv. 29. § (8) illetve (11) bekezdésében foglaltakat, mivel nem küldte meg a kért válasziratot, illetve az egyezségkötésre feljogosított képviselője a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, annak ellenére, hogy a Békéltető Testület értesítésében felhívta a Vállalkozás figyelmét, hogy mivel Fejér megyében van fióktelepe, így a válaszirat megküldése mellett kötelező biztosítania a meghallgatáson egyezségkötésre feljogosított képviselője megjelenését.


9. A határozat rendelkező része:

A SEPA UNIÓ Kft. (2040 Budaörs, Zombori u. 16. G. Ép.; adószám: 11863588-2-13; a továbbiakban: Vállalkozás) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) FE-08/FO/573-0003/2018. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy egyebekben a FE-08/FO/573-0003/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 12. 05.
Kiadvány címe: 
PE/002/1697-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1697-2/2018.
Ügyfél adatok: 
SEPA UNIÓ Kft. (2040 Budaörs, Zombori u. 16. G. Ép.)