PE/002/1614-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:


Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.12.12.


2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:


2018.11.29.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY


4. Az ügy száma:


PE/002/1614-2/2018.


5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság döntésében 100 000 Ft fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezte a Társaságot, továbbá kötelezte, hogy a határozat véglegessé válásának napjától a Vállalkozás által a Veszprém, Külső-Kádártai út 3. sz. alatt üzemeltetett „Sportfactory” elnevezésű kereskedelmi egységében a jogsértéssel érintett termékek eladási- és egységárát a jogszabályi előírásoknak megfelelően tüntesse fel és az ártájékoztatás vonatkozásában megtett intézkedéseiről a határozat véglegessé válásának napjától számított 15 napon belül értesítse az elsőfokú hatóságot.


6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:


Szinga-Sport Kft. (székhely: 2161 Csomád, Kossuth út 125.)


7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.


8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság VE-09/01/00458-0003/2018. számú, 2018. szeptember 13. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Vállalkozás magatartásával megsértette

  • az Fgytv 14. § (1) bekezdését, figyelemmel az Fgytv 16. § (1) bekezdésében foglaltakra,

  • valamint megsértette az Együttes rendelet 2. § (1) és a 3. § (1) bekezdésének előírásait.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Szinga-Sport Kft. (székhely: 2161 Csomád, Kossuth út 125.; adószám: 10318102-2-13; a továbbiakban: Vállalkozás/Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) VE-09/01/00458-0003 /2018. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja továbbá a Vállalkozás figyelmét, hogy a fent említett számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 11. 29.
Kiadvány címe: 
PE/002/1614-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1614-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Szinga-Sport Kft. (székhely: 2161 Csomád, Kossuth út 125.)