PE/002/1629-4/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:


Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.12.12.


2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:


2018.11.29.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:


PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY


4. Az ügy száma:


PE/002/1629-4/2018.


5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság döntésében 30 000 Ft fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezte a Társaságot, továbbá kötelezte arra, hogy a Békéltető Testület előtti eljárásban fennálló együttműködési kötelezettségének a jogszabályi előírásoknak megfelelően tegyen eleget.


6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:


Mobileshop Kft. (székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 85.)


7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.


8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság BK-05/FV/00648-2/2018. számú, 2018. szeptember 25. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság magatartásával megsértette a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 29. § (11) bekezdésében foglalt rendelkezést.


9. A határozat rendelkező része:

A Mobileshop Kft. (székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 85.; Cg.: 01 09 202287, adószám: 25142507-2-41, a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BK-05/FV/00648-2/2018. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja továbbá a Társaság figyelmét, hogy a fent említett számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 11. 29.
Kiadvány címe: 
PE/002/1629-4/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1629-4/2018.
Ügyfél adatok: 
Mobileshop Kft. (székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 85.)