PE/002/1689-4/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:


Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.12.12.


2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:


2018.11.29.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:


PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY


 

4. Az ügy száma:


PE/002/1689-4/2018.


 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság SO-040/FOGY/00425-0004/2018. számú határozatában 200 000 Ft fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezte a Társaságot, továbbá kötelezte arra, hogy a szavatossági igények érvényesíthetőségének határidejéről ne adjon megtévesztő tájékoztatást a fogyasztók részére.


 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:


Szinga-Sport Kft. (székhely: 2161 Csomád, Kossuth L. út 125.)


 

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság határozatában számot adott azon körülményekről, amelyek alapján indokoltnak tartotta a fogyasztóvédelmi bírság és kötelezés kiszabását, annak okszerűsége a határozatból kitűnik, az elsőfokú határozat tehát jogszerű, a másodfokú hatóság annak megváltoztatására, megsemmisítésére okot adó körülményt az eljárása során nem tárt fel.

 

Figyelembe véve a leírtakat, az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.


 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság SO-040/FOGY/00425-0004/2018. számú határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Vállalkozás magatartásával megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdését, valamint az Fttv. 6. § (1) bekezdésének i) pontját, tekintettel a Ptk. 6:158. §-ában, valamint 6:163.§-ában foglaltakra.


 

9. A határozat rendelkező része:

A Szinga-Sport Kft. (székhely: 2161 Csomád, Kossuth L. út 125., adószáma: 10318102-2-13, a továbbiakban: Vállalkozás/Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) SO-040/FOGY/00425-0004/2018. számú határozatát helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság felhívja továbbá a Vállalkozás figyelmét, hogy a fent említett számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 11. 29.
Kiadvány címe: 
PE/002/1689-4/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1689-4/2018.
Ügyfél adatok: 
Szinga-Sport Kft. (székhely: 2161 Csomád, Kossuth L. út 125.)