PE/002/803-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:


Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.11.28.


2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:


2018.07.05.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:


PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY


4. Az ügy száma:


PE/002/803-2/2018.


5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság BP-05/FOGY/00553-0002/2018. számú határozatában 50.000.- Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére, továbbá kötelezte arra, hogy a békéltető testületi eljárás során a válaszirat megküldésének, és egyezség létrehozására feljogosított személy részvétele biztosításának jogszabályban előírt módon tegyen eleget.


6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:


LAURENTES Kereskedelmi Kft. (1113 Budapest, Daróczi u. 2-4.)


7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az elsőfokú hatóság az eljárás során minden lényeges körülményt értékelt, a bírság összegét és a kötelezés tartalmát a feltárt tényállásnak megfelelően állapította meg, amelyeket a másodfokú hatóság jogszerűnek, indokoltnak és arányosaknak talált.


8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság BP-05/FOGY/00553-0002/2018. számú határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság magatartásával megsértette a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi. CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 29. § (8) és (11) bekezdését.


 

9. A határozat rendelkező része:

A LAURENTES Kereskedelmi Kft. (1113 Budapest, Daróczi u. 2-4., a továbbiakban: Társaság, adószáma: 10698655-2-43) képviseletében a dr. Kis Balázs ügyvéd (Kis Balázs Ügyvédi Iroda, 1163 Budapest, Kishalom utca 12., adószáma: 18117888-2-42) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályának (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/FOGY/00553-0002/2018. számú határozatát helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a fent említett számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 07. 05.
Kiadvány címe: 
PE/002/803-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/803-2/2018.
Ügyfél adatok: 
LAURENTES Kereskedelmi Kft. (1113 Budapest, Daróczi u. 2-4.)