PE/002/1282-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:


Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.11.28.


2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:


2018.09.08.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:


PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY


4. Az ügy száma:


PE/002/1282-2/2018.


5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság SO-04O/FOGY/00198-0005/2018. számú határozatában arra kötelezte a Társaságot:

  • hogy az EDELWEISS Ágynemű garnitúra, 3 részes ágynemű garnitúra (dunyhahuzat 140x200 cm, nagypárnahuzat 70x90 cm, kispárnahuzat 40x50 cm), 3 részes pamut szatén ágyneműgarnitúra 100% Cotton Pamut termék kapcsán felmerült tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot szüntesse meg, azaz az ágynemű garnitúra összetételéről a címkén a tényleges összetételnek megfelelően tájékoztasson,

  • hogy az eljárás során megállapított 13.750,-Ft, azaz tizenháromezer hétszázötven forint eljárási költséget fizesse meg.


 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:


Raga Top Kft. (1042 Budapest, Petőfi u. 12. 5/28.)


 

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az elsőfokú hatóság az eljárás során minden lényeges körülményt értékelt, a kötelező szankciót a feltárt tényállásnak megfelelően állapította meg, amelyet a másodfokú hatóság jogszerűnek, indokoltnak és arányosaknak talált.


 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság SO-04O/FOGY/00198-0005/2018. számú határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság magatartásával megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdés b) pontjának ba) alpontjára tekintettel a 3. § (1) bekezdését.


 

9. A határozat rendelkező része:

A Raga Top Kft. (1042 Budapest, Petőfi u. 12. 5/28., a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályának (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) SO-04O/FOGY/00198-0005/2018. számú határozatát helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a fent említett számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 09. 08.
Kiadvány címe: 
PE/002/1282-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1282-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Raga Top Kft. (1042 Budapest, Petőfi u. 12. 5/28.)