PE/002/1372-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:


Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.11.28.


2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:


2018.10.12.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:


PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY


4. Az ügy száma:


PE/002/1372-2/2018.


5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság VA-06/MEFF02/270-7/2018. sz. határozatában 50.000.- Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére, továbbá kötelezte arra, hogy tartózkodjon a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattól.


 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:


S.C. Dante International S.A. (1074 Budapest, Rákóczi 70-72. 8. emelet)


 

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az elsőfokú hatóság az eljárás során minden lényeges körülményt értékelt, a kötelezés tartalmát és a kiszabott fogyasztóvédelmi bírság összegét a feltárt tényállásnak megfelelően állapította meg, amelyeket a másodfokú hatóság jogszerűnek, indokoltnak és arányosaknak talált.


 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság VA-06/MEFF02/270-7/2018. sz. határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság magatartásával megsértette a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdés b) pontjának be) alpontjára való tekintettel a 3. § (1) bekezdését.


 

9. A határozat rendelkező része:

A S.C. Dante International S.A. (1074 Budapest, Rákóczi 70-72. 8. emelet, adószáma: 13282156-2-42, a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatalának VA-06/MEFF02/270-7/2018. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy egyebekben a VA-06/MEFF02/270-7/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 10. 12.
Kiadvány címe: 
PE/002/1372-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1372-2/2018.
Ügyfél adatok: 
S.C. Dante International S.A. (1074 Budapest, Rákóczi 70-72. 8. emelet)