PE/002/1451-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:


Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.11.28.


2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:


2018.11.07.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY


4. Az ügy száma:


PE/002/1451-2/2018.


5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság BP-05/FOGY/01049-0010/2018. ügyiratszámú határozatában meghozta döntését, melyben 400.000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki és kötelezte a Társaságot, hogy arra, hogy teljesítse ügyfele felé a hibás mérési időszakra előírt kötbérfizetési kötelezettségét (hibás mérés időszaka: 2015. június 20-tól 2018. február 2-ig, összesen 957 nap, fizetendő kötbér: 95.700 Ft).


6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:


ELMŰ Hálózati Elosztó Kft. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.)


7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság határozatának megváltoztatását látta indokoltnak a kötelezés tekintetében.


8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Társaság megsértette a

  • villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 43. § (1) bekezdésében, és

  • fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/A. § (8) bekezdésében foglaltakat.


9. A határozat rendelkező része:

A dr. Kalló János Márk ügyvéd által képviselt ELMŰ Hálózati Elosztó Kft. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74., adószáma: 13804983-2-44, a továbbiakban: Társaság, Szolgáltató), valamint Kérelmező, Fogyasztó által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú ügyében eljárt Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság): BP-05/FOGY/01049-0010/2018. számú határozatát és a BP-05/FOGY/01049-0013/2018. számú módosító határozatát megváltoztatja:

  • az elsőfokú határozat kötelezésre és bírságösszegre vonatkozó rendelkező részét helybenhagyja;

  • kötelezi továbbá a Társaságot, hogy teljesítse a helyszíni ellenőrzési kötelezettségének megsértése kapcsán felmerült kártérítési kötelezettségét; azaz térítse meg a Kérelmező részére a 19.050 Ft (azaz tizenkilencezer ötven forint) igazolt villanyszerelési költséget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 11. 07.
Kiadvány címe: 
PE/002/1451-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1451-2/2018.
Ügyfél adatok: 
ELMŰ Hálózati Elosztó Kft. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.)