PE/002/1521-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:


Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.11.28.


2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:


2018.11.12.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:


PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY


4. Az ügy száma:


PE/002/1521-2/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a 2018. augusztus 7. napján kelt, BP-05/FOGY/02664-0002/2018. számú határozatában a Szolgáltató terhére 550.000 forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, valamint kötelezte arra, hogy:

  • tegyen eleget a téves számlázásból eredő kötbérfizetési kötelezettségének
    (2017.12.22. – 2018.03.26. közötti időszak, összesen 94 nap, 94 X100 Ft, azaz 9.400 Ft);

  • térítse vissza a jogosulatlanul felszámított késedelmi kamatot;

  • és a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről az elsőfokú hatóságot a határozat véglegessé válását követő 15 napon belül értesítse.

 

6. A gazdálkodó szervezet neve és székhelye:


ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.)


 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapította, hogy az elsőfokú hatóság helytelenül jutott arra a következtetésre, miszerint a Szolgáltató terhére fogyasztóvédelmi tárgyú jogsértés állapítható meg. Ennek okán a fellebbezés HUF megjelölésre vonatkozó részének figyelembe vétele a másodfokú hatóság véleménye szerint, szükségtelenné vált.

 

Mindezek alapján, figyelembe véve és mérlegelve a leírtakat, a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – a BP-05/FOGY/02664-0002/2018. számú határozat megváltoztatását találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.


 

8. Az elsőfokú hatóság által hivatkozott, megsértett jogszabályok:

  • A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vet. Vhr.) 22/B. § (1) bekezdése.

  • A Vet. Vhr. 1. számú mellékletének 5.4 és 6.1. b) pontja.

  • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 14. § (4) bekezdése.


9. A határozat rendelkező része:

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74., adószám: 25366936-2-41; a továbbiakban: Szolgáltató) jogi képviseletében eljáró Dr. Kalló János Márk ügyvéd (1137 Budapest, Pozsonyi u. 21. II/3.; adószám: 18130676) által benyújtott fellebbezésre tekintettel
a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság
Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság)

BP-05/FOGY/02664-0002/2018. számú döntését a jelen határozatban foglaltak szerint megváltoztatja, amelynek keretében a Szolgáltató terhére fogyasztóvédelmi tárgyú rendelkezés megsértését nem állapítja meg.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 11. 12.
Kiadvány címe: 
PE/002/1521-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1521-2/2018.
Ügyfél adatok: 
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.)