HAJ-151-2/2015. (10.K.27.230/2015/3., Kvf.II.37.209/2016/5.)

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (6) bekezdése; 2018.11.26.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2017.01.04.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (Kúria)

4. Az ügy száma:

HAJ-151-2/2015. (10.K.27.230/2015/3., Kvf.II.37.209/2016/5.)

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság jogsértés nem állapított meg a Társaság eljárása kapcsán.

6. A vizsgált gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Tigáz Zrt. (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184.)

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság nem állapított meg jogsértést a Társaság tevékenysége kapcsán, amikor a részletfizetést nem teljesítő fogyasztóval szemben a gázszolgáltatás kikapcsolását hajtotta végre. A Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.230/2015/3. számú ítéletével az első- és másodfokú határozatot hatályon kívül helyezte és a II. fokú hatóságot új eljárásra kötelezte. A másodfokú szerv a Kúriához fordult.

8. A megsértett jogszabályok köre:

9. A határozat rendelkező része:

Jogsértés nem állapított meg az elsőfokú hatóság, azt a másodfokú szerv is helybenhagyta.

10. Bírósági döntés rövid indokolása

A hatóság felülvizsgálati kérelme nyomán a Kúria Kfv.II.37.209/2016/5. számú ítéletével a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.230/2015/3. számú ítélet hatályon kívül helyezte és a felperes keresetét elutasította.

A jogvita lényege az volt, hogy a részletfizetési megállapodásban foglaltak nem teljesítése okán a felperesnek 60 napon túli lejárt tartozása fennállt-e, és ez alapot adott-e a kikapcsolás foganatosítására. Az ítélet indokolása szerint évedett az elsőfokú bíróság, amikor külön nyilatkozatot várt el a felmondásról, mert külön nyilatkozat megtételét a részletfizetési megállapodás nem írta elő. Az elsőfokú bíróság nem volt figyelemmel a részletfizetési megállapodás tartalma alapján a megállapodásban foglalt másik jogkövetkezményre, az esedékes részlet megfizetésének elmulasztása okán bekövetkezett, a tartozás egy összegben történő esedékessé válására. Mindezek alapján helytállóan döntött a hatóság, amikor fogyasztóvédelmi tárgyú rendelkezés megsértését nem állapította meg, és a kikapcsolás megtörténtét jogszerűnek tekintette.

https://ukp.birosag.hu/portal-frontend/stream/birosagKod/0001/hatarozatAzonosito/Kfv.37209_2016_5//

 

 

 

Jogerőre emelés dátuma: 
2017. 01. 04.
Kiadvány címe: 
HAJ-151-2/2015. (10.K.27.230/2015/3., Kvf.II.37.209/2016/5.)
Eljáró hatóság neve: 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (Kúria)
Bíróságon megtámadva?: 
Igen
Regisztrációs szám: 
HAJ-151-2/2015. (10.K.27.230/2015/3., Kvf.II.37.209/2016/5.)
Ügyfél adatok: 
Tigáz Zrt. (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184.)