PE/ÜZ16/692/2017. (18.K.27.007/2018/9.)

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (6) bekezdése; 2018.11.26.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.02.09.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság)

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ16/692/2017. (18.K.27.007/2018/9.)

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság hivatalból eljárva utóellenőrzés keretében vizsgálta a Társaság www.ledvasar.hu online értékesítési felületét fogyasztóvédelmi szempontból. Az elsőfokú hatóság többféle, az online kereskedelemmel kapcsolatos szabálytalanságot tárt fel, mely eljárása kapcsán fogyasztóvédelmi bírságot és kötelezést alkalmazott.

6. A vizsgált gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

RGB International Kft. (4030 Debrecen, Galamb u. 19.)

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki és kötelezést alkalmazott a Társaság terhére, mivel megállapította, hogy a Társaság által nyújtott tájékoztatás megtévesztő valamint hiányos volt a fent említett esetekben, mert a jogszabálytól a fogyasztó hátrányára eltérő feltételeket állapított meg, a szerződéskötés feltételeire vonatkozó hiányos tájékoztatás megtévesztő mulasztásnak is minősül, az elállási jog gyakorlása tekintetében az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Társaság által adott félrevezető tájékoztatás szintén sérti az Fttv. rendelkezéseit. E kereskedelmi gyakorlatok alkalmasak arra, hogy a fogyasztó ügyleti döntését befolyásolják.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság magatartásával megsértette az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Ektv.) 6. § (2) bekezdését, a fogyasztó és a vállalkozás között szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§ (4) bekezdését,12. § (1) és 11.§ (1) bekezdését, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdés i) pontjára tekintettel a 3. § (1) és (3) bekezdését, valamint 7. § (1) bekezdését.

9. A határozat rendelkező része:

Fogyasztóvédelmi bírságot alkalmazott az elsőfokú hatóság, kötelezéssel, melyet a másodfokú szerv helybenhagyott, az indokolás megváltoztatása mellett.

A másodfokú szerv a fogyasztóvédelmi bírság összegének és a rendelkező részben szereplő kötelező rendelkezések változatlanul hagyása mellett az elsőfokú határozatban megjelölt tényállási elemek közül törölte a forgalmazói kellékszavatosság keretében jelzett „eredeti csomagolás”-hoz kötött kitétel jogsértő voltát.

10. Bírósági döntés rövid indokolása

Felperes keresete kapcsán a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 18.K.27.007/2018/9. számú ítéletével az alperes határozatát az elsőfokú döntésre kiterjedően indokolását tekintetve megváltoztatta, és a vitatott tényállási elemet törölte.

A Bíróság indokolása szerint a vállalkozás Általános Szerződési Feltételeinek megrendelés előtti megismerhetőségével lehetővé teszi a főbb elemek teljeskörű megismerését és megértését, annak tárolását és megjelenítését. Felperesnek az értékesítés során a fogyasztók eltérő technológiai eszközellátottságára tekintettel a minimális tájékoztatás követelményének kell megfelelnie, mellyel teljes mértékben összhangban áll azon metodika, mely a visszaigazolás részeként teszi megismerhetővé a jogszabály által előírt információkat. A Bíróság megállapítása szerint a társaság ÁSZF-je világosan, jól elhatárolható módon tartalmazza az egyes tájékoztatási kötelezettség körébe eső információkat.

A Bíróság álláspontja szerint tehát felperes azon gyakorlata, mely szerint a megrendelést követő visszaigazolásban hiperlinken kerülnek elhelyezésre a szükséges dokumentumok, és ezáltal kerül tájékoztatásra a fogyasztó a jogszabályban foglalt egyes információkról, nem sérti a fogyasztó érdekeit, az összhangban áll a vonatkozó Uniós és hazai jogszabályi rendelkezésekkel, valamint a fogyasztó elektronikus kereskedelemben történő részvételén.

 

 

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 02. 09.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ16/692/2017. (18.K.27.007/2018/9.)
Eljáró hatóság neve: 
Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság)
Bíróságon megtámadva?: 
Igen
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ16/692/2017. (18.K.27.007/2018/9.)
Ügyfél adatok: 
RGB International Kft. (4030 Debrecen, Galamb u. 19.)