PE/002/1499-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:


Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.11.22.


2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:


2018.11.14.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:


PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY


 

4. Az ügy száma:


PE/002/1499-2/2018.


5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság feltételhez kötötte a termék forgalmazását, miszerint a kifogásolt termékeket a Forgalmazó csak az előírt forgalmazási feltételek teljesítése esetén forgalmazhatja, azaz a Szabványban előírt legalább 25 mm nagyságú piktogrammal kell maradandó módon jelölni, hogy a pihenőágyat felemelni és mozgatni a benne tartózkodó személlyel tiltott.

A fentieken túlmenően a Forgalmazó terhére 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki.


 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:


Star Plus Műanyagipari Kft. (székhely: 3527 Miskolc, Sajószegi út 2.)


7. A megállapított tényállás:

Másodfokú hatóság határozatában tételesen kifejtette, hogy mely releváns tények alapján tartotta indokoltnak a fogyasztóvédelmi bírság kiszabását, így annak okszerűsége a határozatból kitűnik, az elsőfokú határozat tehát jogszerű, a másodfokú hatóság annak megváltoztatására - a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel - okot adó körülményt az eljárása során nem tárt fel, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság megsértette

  • MSZ EN 581-2:2016. Kültéri bútorok Ülőbútorok és asztalok kempingezéshez, lakásban való és közületi használatra. 2. rész Ülőbútorok mechanikai biztonsági követelményei és vizsgálatai elnevezésű honosított harmonizált szabvány (a továbbiakban: Szabvány)

  • a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 13. § (3) és (4) bekezdések

 

9. A határozat rendelkező része:

A Star Plus Műanyagipari Kft. (székhely: 3527 Miskolc, Sajószegi út 2.), adószám: 11389288-2-05, a továbbiakban: Társaság, képviseli: Tóth György ügyvezető) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) HB-03/FVO/820-2/2018 számú Civis Plast Kft. (a továbbiakban: Forgalmazó) ügyében hozott határozatát helybenhagyja.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 11. 14.
Kiadvány címe: 
PE/002/1499-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1499-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Star Plus Műanyagipari Kft. (székhely: 3527 Miskolc, Sajószegi út 2.)