PE/002/1567-4/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:


Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.11.22.


2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:


2018.11.20.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY


4. Az ügy száma:


PE/002/1567-4/2018.


5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság BP-05/FOGY/2625-2/2018. ügyiratszámú határozatában meghozta döntését, melyben 500.000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki és kötelezte a Társaságot arra, hogy a jogszabályban előírt módon gondoskodjon fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásáról.


 

6. A gazdálkodó szervezet neve és székhelye:


Media Markt Kispest Kft. (székhely: 1191 Budapest, Üllői út 201-231.)


7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapítja, hogy Társaság eleget tesz a Fgytv. 17/D. §-ában előírt, referens foglalkoztatására vonatkozó kötelezettségének, vagyis e körben fogyasztóvédelmi jogszabályt nem sért.

 

Figyelembe véve és mérlegelve a leírtakat, a másodfokú hatóság az elsőfokú határozat megváltoztatását látta indokoltnak.
 

8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Társaság megsértette a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/D. § (1), (4)-(5) bekezdéseit.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Media Markt Kispest Kft. (székhely: 1191 Budapest, Üllői út 201-231., adószám: 12534591-2-43.; a továbbiakban: Társaság) képviseletében eljáró dr. Szabó Attila jogtanácsos (Media Markt Saturn cégcsoport; székhely: 1138 Budapest, Váci út 140., adószám:12172951-2-41) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság): BP-05/FOGY/2625-2/2018. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
 

  • a határozat rendelkező részét törli és

  • nem állapít meg a Társaság terhére fogyasztóvédelmi jogszabály megsértését.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 11. 20.
Kiadvány címe: 
PE/002/1567-4/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1567-4/2018.
Ügyfél adatok: 
Media Markt Kispest Kft. (székhely: 1191 Budapest, Üllői út 201-231.)