HAJ-3173-3/2015. (16.K.33.054/2016/4.)

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (6) bekezdése; 2018.11.22.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2017.07.06.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság)

4. Az ügy száma:

HAJ-3173-3/2015. (16.K.33.054/2016/4.)

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 200.000,-Ft fogyasztóvédelmi bírság kiszabása mellett megállapította, hogy a Társaság által üzemeltetett szálláshelyen az árak csak Euróban voltak feltüntetve, az aktuális napi árfolyam feltüntetése nélkül. A honlapjukon is hasonlóképp voltak az árak feltüntetve. A honlapon és a szállodában ugyanazért a szobáért egyidejűleg különböző árak voltak feltüntetve.

A másodfokú fogyasztóvédelmi hatóság HAJ-3173-2/2015. számú határozatát helybenhagyta.

Felperes keresete nyomán a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság alperes határozatát megváltoztatva a bírság összegét 100.000,-Ft-ra mérsékelte.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Hotel Queen Mary Idegenforgalmi Kft. (1073 Budapest, Kertész u. 34.)

7. A megállapított tényállás:

Határozatának indokolásában a hatóság megállapította, hogy a Társaság megszegte a megfelelő árfeltüntetésre, fogyasztó tájékoztatására, és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattól való tartózkodásra vonatkozó kötelezettségét.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 14. §-a, a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.30) NFGM-SZMM együttes rendeletet 6. §-a, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 3. §, 6. §

9. A határozat rendelkező része:

Fogyasztóvédelmi bírságot alkalmazott az elsőfokú hatóság, kötelezéssel, melyet a másodfokú szerv helybenhagyott.

10. Bírósági döntés rövid indokolása

Felperes keresete kapcsán a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az NFH másodfokú határozatát megváltoztatta, a bírság összegét mérsékelte.

Az ítélet indokolása szerint az a gyakorlat, hogy a Társaság az előfoglalások során nem az azonnali szálláshely elfoglalásával azonos díjat alkalmazott, a kereskedelemben szokásos gyakorlat, nem sért egyetlen jogszabályi helyet sem, így önmagában sz, hogy az internetes különböző holnapokon keresztül történő szobafoglalásnál eltérő árak alkalmazására kerül sor, nem valósít meg olyan jogszabálysértést, amely miatt a hatóság bírság kiszabását eszközölhetné.

 

 

Jogerőre emelés dátuma: 
2017. 07. 06.
Kiadvány címe: 
HAJ-3173-3/2015. (16.K.33.054/2016/4.)
Eljáró hatóság neve: 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság)
Bíróságon megtámadva?: 
Igen
Regisztrációs szám: 
HAJ-3173-3/2015. (16.K.33.054/2016/4.)
Ügyfél adatok: 
Hotel Queen Mary Idegenforgalmi Kft. (1073 Budapest, Kertész u. 34.)