PE/002/1453-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:


Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.11.21.


2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:


2018.10.31.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:


PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY


4. Az ügy száma:


PE/002/1453-2/2018.


5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság PE-06/01/00873-2/2018. számú határozatában megtiltotta a Vállalkozásnak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat további folytatását.


6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:


Compatel Kft. (1151 Budapest, Bartók Béla utca 31.)


7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság az eljárás során minden lényeges körülményt értékelt, a szankciót a feltárt tényállásnak megfelelően állapította meg, amelyet a másodfokú hatóság jogszerűnek, indokoltnak és arányosaknak talált. Figyelembe véve a leírtakat, valamint a fellebbezésben felhozott körülményeket, a másodfokú hatóság az elsőfokú határozat helybenhagyását találta indokoltnak.


8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság PE-06/01/00873-2/2018. számú határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Vállalkozás magatartásával megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdését, tekintettel az Fttv. 3. § (5) bekezdésében, az Fttv. 6. § (1) bekezdésének i) pontjában, valamint a Korm. rendeletben foglaltakra.


 

9. A határozat rendelkező része:

A Compatel Kft. (1151 Budapest, Bartók Béla utca 31., adószáma: 13365921-2-42, a továbbiakban: Vállalkozás/Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályának (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) PE-06/01/00873-2/2018. számú határozatát helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy a fent említett számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 10. 31.
Kiadvány címe: 
PE/002/1453-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1453-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Compatel Kft. (1151 Budapest, Bartók Béla utca 31.)