PE/002/1534-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:


Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.11.21.


2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:


2018.11.14.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:


PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY


4. Az ügy száma:


PE/002/1534-2/2018.


5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság döntésében megtiltotta a Társaságnak azon tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat folytatását, amely a fogyasztókat megtéveszti a jótállás alapján őket megillető jogokról.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Tízpróba Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Baross u. 146.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint az elsőfokú hatóság a tényállást nem megfelelően tárta fel és a rendelkezésre álló bizonyítékokból helytelen jogi következtetésre jutott, amely miatt a döntés megváltoztatása indokolt.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság SZ-10/109/FO/00398-6/2018. számú, 2018. augusztus 10. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdésének i) pontját.

9. A határozat rendelkező része:

A Tízpróba Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Baross u. 146.; adószám: 13443966-2-44; a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal mint másodfokú hatóság a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatalának (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) SZ-10/109/FO/00398-6/2018. számú határozatát megváltoztatja, és megállapítja, hogy a feltárt tényállás alapján fogyasztóvédelmi rendelkezés megsértésére nem került sor.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 11. 14.
Kiadvány címe: 
PE/002/1534-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1534-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Tízpróba Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Baross u. 146.)