PE/002/1551-3/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:


Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.11.21.


2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:


2018.11.15.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY


4. Az ügy száma:


PE/002/1551-3/2018.


5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Társaság panaszról szóló jegyzőkönyv felvételi kötelezettségének többszörösen sem tett eleget, a Mátyás király körúti üzletében a Vásárlók Könyve nem volt a fogyasztók számára elérhető helyen hozzáférhető, így FE-08/FO/422-7/2018. számú, 2018. augusztus 9-én kelt határozatával kötelezte a Társaságot:

  • arra, hogy a Kérelmező a Vállalkozás Székesfehérvár, Mátyás király körút 7-9. szám alatt található ügyfélszolgálatként is működő bejelentett üzletében személyesen szóban elhangzott alábbi időpontú panasz-megkereséseiről a vonatkozó jogszabályban előírt tartalmú jegyzőkönyveket - külön-külön - vegye fel, és igazolható módon küldje meg a fogyasztónak:

    • 2018. június 20-án tett szóbeli panasz,

    • 2018. június 21-én tett szóbeli panasz,

    • 2018. június 22-én tett szóbeli panasz,

  • arra, hogy a feltüntetett panaszokat - külön-külön - írásban, a jogszabályban előírt tartalommal és érdemben válaszolja meg, valamint igazolható módon intézkedjen a válaszok Kérelmezővel való közlése iránt,

  • arra, hogy a Vállalkozás Székesfehérvár, Mátyás király körút 7-9. szám alatt található ügyfélszolgálatként is működő bejelentett üzletében a Vásárlók Könyvét jól látható és kérés nélkül, könnyen elérhető helyen tegye hozzáférhetővé.

  • Kötelezettségének a Társaság a határozat véglegessé válása napjától számított 5 napon belül köteles eleget tenni. Kötelezte továbbá az elsőfokú hatóság a Társaságot arra, hogy a Járási Hivatal eljárása során észlelt fenti hibák, hiányosságok, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a Járási Hivatalt a határozat véglegessé válását követő 5 napon belül értesítse.

 

Egyben 50.000,-Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Kft. terhére.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:
 

UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34. Haller Gardens ép.)

 

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság a tényállást megfelelő módon feltárta, a rendelkezésre álló bizonyítékokból részben helyes jogi következtetéseket vont le, indokolási kötelezettségének megfelelő módon eleget tett, figyelemmel azonban arra, hogy a kétféle jogsértés közül csak az egyik esetben volt megállapítható fogyasztóvédelmi jogsértés a Társaság terhére, a döntés megváltoztatására volt szükség, mely egyben a bírság mértékének újramérlegeléséhez vezetett.
 

8. A megsértett jogszabályok köre:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 1. § (1) bekezdését, 2. § a) b) l) pontját, 17/A. § (2) (3) (5)-(8) bekezdését, 17/C. §-át, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Ker. tv) 5.§ (4)-(5) bekezdését.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34. Haller Gardens ép., adószáma: 10987278-2-44, cégjegyzékszám: 01-09-366290, hivatalos elektronikus elérhetősége: 10987278#cegkapu; továbbiakban: Kft., ill. Társaság) cégvezetői által benyújtott fellebbezésére tekintettel a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) FE-08/FO/422-7/2018. számú határozatát megváltoztatja az alábbiak szerint.

A másodfokú hatóság a Kérelmező által kezdeményezett eljárás kapcsán a panaszbejelentések jegyzőkönyvi felvételének kötelezettségével kapcsolatban jogsértést nem állapít meg, az ezzel kapcsolatos kötelező rendelkezéseket törli.

Egyben a fogyasztóvédelmi bírság összegét 25.000,-Ft-ban, azaz Huszonötezer forintban állapítja meg.

A másodfokú hatóság a kötelező rendelkezés szövegének pontosításával (a „kérés nélkül” szövegrész törlésével) arra kötelezi az UPC Magyarország Kft-t, hogy a Kft. Székesfehérvár, Mátyás király körút 7-9. szám alatt található ügyfélszolgálatként is működő bejelentett üzletében a Vásárlók Könyvét jól látható és könnyen hozzáférhető helyen tegye elérhetővé.

Kötelezettségének a Társaság a határozat véglegessé válása napjától számított 5 napon belül köteles eleget tenni. A Társaság köteles arra, hogy a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a Járási Hivatalt a határozat véglegessé válását követő 5 napon belül értesítse.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 11. 15.
Kiadvány címe: 
PE/002/1551-3/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1551-3/2018.
Ügyfél adatok: 
UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34. Haller Gardens ép.)