PE/002/1662-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:


Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.11.20.


2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:


2018.11.15.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:


PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY


4. Az ügy száma:


PE/002/1662-2/2018.


5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 25.000.000 Ft fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezte a Társaságot, továbbá kötelezte, hogy a jövőben, működése során, tartózkodjon a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattól.


6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:


Wizz Air Hungary Kft. (1103 Budapest, Kőér utca 2/A. B. ép. II-V.)


7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint az elsőfokú határozat megsemmisítését, vagy a Vállalkozás javára történő módosítását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, a megállapított jogsértések tekintetében a rendelkező részben meghatározott megemelt összegű fogyasztóvédelmi bírság és további kötelezés kiszabását találta a jogsértésekkel arányban állónak, valamint szükségesnek annak érdekében, hogy a légiutas fogyasztók tájékoztatáshoz való joga a továbbiakban megfelelően érvényesüljön, valamint a Társaság a jövőben jogkövető magatartást tanúsítson.


8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság megsértette az Fttv. 3. § (2) bekezdésében foglaltakat.


9. A határozat rendelkező része:

A Wizz Air Hungary Kft. (1103 Budapest, Kőér utca 2/A. B. ép. II-V., adószám: 13122605-2-44, a továbbiakban: Társaság) képviseletében eljáró Dr. Rabb Imre jogtanácsos által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/FOGY/2610-13/2018. számú határozatát – az abban kiszabott kötelezés fenntartása mellett – megváltoztatja.

 

  1. A másodfokú hatóság elrendeli továbbá, hogy a Társaság a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének mindenkor a 261/2004/EK Rendelet 14. cikk (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tegyen eleget.

 

  1. A másodfokú hatóság a Társasággal szemben kiszabott fogyasztóvédelmi bírság összegét 32.000.000 Ft-ra, azaz harminckettőmillió forintra emeli.

 

A másodfokú hatóság döntésének véglegessége jelen határozat közlésével áll be.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a BP-05/FOGY/2610-13/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 11. 15.
Kiadvány címe: 
PE/002/1662-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1662-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Wizz Air Hungary Kft. (1103 Budapest, Kőér utca 2/A. B. ép. II-V.)