PE/002/1561-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:


Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.11.20.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:


2018.11.08.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:


PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY


4. Az ügy száma:


PE/002/1561-2/2018.


5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság PE-06/01/00931-2/2018. számú határozatában 30.000.- Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére, valamint megtiltotta a jogsértő magatartás folytatását. Kötelezte továbbá a Társaságot arra, hogy a jövőbeni működés során minden esetben tegyen eleget a gazdasági kamarák mellett működő békéltető testületek eljárásban fennálló, a vonatkozó jogszabályban meghatározott együttműködési kötelezettségének.


6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:


Groupe SEB Central-Europe Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.)


7. A megállapított tényállás:

A határozatban rögzítettek alapján szükségessé vált az elsőfokú határozat megváltoztatása, melynek során a másodfokú hatóság ismételten mérlegelte az eset lényeges körülményeit, melyek alapján a rendelkező részben megállapított fogyasztóvédelmi bírságot találta a jogsértéssel arányban állónak a megjelölt mérlegelési szempontokra tekintettel.


8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság PE-06/01/00931-2/2018. számú határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság magatartásával megsértette a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi. CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 29. § (11) bekezdését.


9. A határozat rendelkező része:

A Groupe SEB Central-Europe Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14., a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) PE-06/01/00931-2/2018. számú határozatát megváltoztatja és a fogyasztóvédelmi bírság összegét 15.000.- Ft-ra csökkenti.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a PE-06/01/00931-2/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 11. 08.
Kiadvány címe: 
PE/002/1561-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1561-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Groupe SEB Central-Europe Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.)